31.1.2024
Kontakt
Baby club Kosatka
Jana Zvolenská

E-mail:
babyclub.kosatka@seznam.cz

Telefon:
724 251 910
702 079 545

Facebook

ZÁKLADNÍ INFO

”S pohybem kojenců ve vodě je vhodné začít co nejdříve. Dosažení věku tří měsíců se z mnoha hledisek jeví jako zcela optimální.”


S pohybem kojenců ve vodě je vhodné začít co nejdříve. Dosažení věku tří měsíců se z mnoha hledisek jeví jako zcela optimální. V naší plavecké škole směřujeme výuku kojenců a batolat k nácviku sebezáchovných dovedností a záchranných prvků jako jsou:

 • potopení obličeje (očí,uší)
 • potopení s orientací pod hladinou - zraková kontrola (otevření očí pod hladinou)
 • dosažení hladiny po kontrolovaném zanoření, pádu
 • zaujmutí polohy vznášení (sebezáchovná poloha), přetočení do vznášecí polohy po zanoření, pádu
 • vytrvalé vznášení, výdrž v sebezáchovné poloze.
 • dosažení bezpečné zóny (např. ručkování po okraji bazénu. 
Náš nový výukový systém je rozdělený do několika etap, které na sebe logicky navazují a odráží dosažené dovednosti našich plaváčků.
 • 1 etapa - "vanička" seznamovací a přípravná pro malý bazén, od 3 do 6 měsíců
 • 2 etapa - "malý bazén" základní, od 6 měsíců do 1 roku
 • 3 etapa - "malý bazén" pokročilý, od 1 roku do 2,5 let
 • 4 etapa - "zdokonalovací plavecká výuka", od 2,5 let do 4 let
 • 5 etapa - "zdokonalování plaveckých stylů", od 4 let do 16 let
Neopomenutelný je rovněž zdravotní význam plavání, při kterém dochází ke komplexnímu rozvoji pohybových a psychomotorických dovedností. Výchova dětí k aktivnímu pohybu vytváří předpoklad pro zdravý vývoj organismu.

Plaváním cvičením a otužováním získává dítě nejen z hlediska zdravotního, ale i výchovného a to tím, že se naučí vyrovnávat s nepříznivými podmínkami a následně je překonávat. Rozvíjí se u něj vůle, vytrvalost a upevňuje kázeň.

Plavání je všeobecně považováno za pohybovou gramotnost člověka. Zásadní význam má tato schopnost při možném ohrožení ve volné přírodě.

Toto bohužel platí i pro nejmenší děti. I u nás neustále přibývá domácích bazénů, zahradních rybníčků a různých aquaparků, kde našim ratolestem hrozí reálné nebezpečí utonutí. Proto nelze považovat nácvik plaveckých dovedností v kojeneckém věku za pouhý módní výstřelek.

Uvědomte si, že plavecká dovednost může zachránit život. V kojeneckém a batolecím věku získávají děti při nácviku plaveckých schopností kladný vztah k vodě, důvěřují si, trénují odvahu, vytrvalost a stávají se ve vodním prostředí jistějšími. Vzhledem k tomu, že se jedná o plavání s rodiči, tak tato skutečnost s sebou přináší i mnoho pozitivních emočních zážitků, a má bezesporu relaxační, kondiční a v neposlední řadě i sociální charakter.

edited by n.e.s.p.i.
© Copyright 2009 Baby club Kosatka
TOPlist