31.1.2024
Kontakt
Baby club Kosatka
Jana Zvolenská

E-mail:
babyclub.kosatka@seznam.cz

Telefon:
724 251 910
702 079 545

Facebook

DĚTSKÁ SKUPINA

Kosatky v pohybu - Dětská skupina


Podrobné informace o dětské skupině


Sídlo: Jaselská 160, Mladá Boleslav


V naší dětské skupině se soustředíme zejména na:

 • individuální přístup, kterým podpoříme osobní vývoj,
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky s využitím jak klasických, tak i moderních metod a pomůcek,
 • vhodné pohybové aktivity tvoří nedílnou součást denního režimu dětí,
 • vzdělávací program „objevování učením“ zaujme rozmanitostí programové nabídky,
 • při všech činnostech s výhodou využíváme herních prvků,
 • podporujeme vlastní aktivitu dětí pomocí prožitkové formy učení,
 • učíme děti respektovat základní pravidla chování a sociálním principům,
 • samozřejmostí je úzká spolupráce našich pedagogů a trenérů s rodiči, vzájemná důvěra a příjemné prostředí pak pečetí náš moderní vzdělávací systém.

 

Vhodnými pohybovými aktivitami:

 • zvyšujeme fyzickou, psychickou i mentální odolnost dětí
 • podporujeme celkový imunitní systém.  
 • vštěpujeme dětem návyky zdravého životního stylu.


Aktivity dětské skupiny:

Veškeré aktivity jsou směřovány k harmonickému rozvíjení talentu a nadání dětí. Pohybové aktivity budou probíhat zejména na zahradě, která je nedílnou součástí budovy, kde sídlí naší dětská skupina. Děti si budou osvojovat pod vedením zkušeného trenéra základy různých sportů (fotbal, hokejbal, házená, golf, atd.) a pod vedením fyzioterapeuta budou probíhat cvičení vhodná pro správný tělesný rozvoj dětí.


Do programu budou také zařazeny:

 •        návštěvy divadelního představení
 •        výlety a zábavné programy
 •        výuka angličtiny pro nejmenší

 

V rámci zdravého životního stylu a podpory rozvoje dětí má pobyt v přírodě nezastupitelnou roli. Z tohoto důvodu trávíme s dětmi téměř veškerý čas v přírodě.


Cena: 2800,- / měsíc včetně stravy (oběd, 2x svačina)

Věkové omezení: 2 - 5 let

Provozní doba: od 7 hodin do 16 hodin každý všední den


Pro zachování vysoké kvality a standartu je kapacita dětí velice omezena na 11 dětí.


obrazek162pomocny

edited by n.e.s.p.i.
© Copyright 2009 Baby club Kosatka
TOPlist